Aanmelding

Voor u zich aanmeldt, kijkt u even onder het kopje aanbod, welke zorg (onder aanbod)?

Voor 2024 heb ik niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Onder praktische zaken, vergoeding/tarieven is hierover meer informatie te vinden.

Er is op dit moment helaas een aanmeldstop voor de gespecialiseerde ggz vanwege te lange wachttijd als gevolg van net gestarte behandeltrajecten. Er is enige ruimte voor basis ggz. In september is het ook mogelijk weer aan te melden voor de gespecialiseerde ggz.

Verwijzers (huisarts) kunnen via Zorgdomein de verwijsbrief naar mij sturen als er geen aanmeldstop is.

Indien ik geen aanmeldstop meer heb, dan kunt u zich als cliënt aanmelden via dit formulier: Aanmelden bij praktijkdialoog 

Bij aanmelding gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website onder praktische zaken en de privacystatement zoals opgesteld in het te downloaden document op de pagina: Privacy | AVG

Wachttijd

Wanneer ik geen aanmeldstop heb, is de aanmeldwachttijd (de tijd tussen de aanmelding en de intake) meestal ongeveer drie maanden.

Behandelingswachttijd (de tijd tussen de intake en de start van de behandeling) is meestal ongeveer twee weken. Ik streef ernaar om direct na de intake de behandeling te starten.

Aanvullende informatie omtrent wachtlijsten in de zorg van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza):

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)” Zie voor meer informatie de website van de Nza: www.nza.nl

Na aanmelding neem ik (in de regel binnen 3 werkdagen) contact met u op. Soms is het wenselijk om telefonisch te overleggen of uw hulpvraag past binnen mijn praktijk. Het kan zijn dat ik u dan even bel.

In het kennismakingsgesprek zullen we stil staan bij uw hulpvraag en proberen we tot een passend behandelplan te komen. Daarna maken we vervolgafspraken.

Bij aanmelding gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website onder praktische zaken en de privacystatement zoals opgesteld in het te downloaden document op de pagina: Privacy | AVG