Psychotherapie

 

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat als regel uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: een BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog.

De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is om een verandering te bewerkstelligen in het gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken en zo psychische klachten en problemen op te heffen, of te verminderen. (bron: www.nvp.nl).

 We zullen gezamenlijk een behandelplan opstellen en onderzoeken welke behandelmethode het meest passend lijkt. Ik ben geschoold en/of heb mij verdiept in de volgende methodieken:

systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, EMDR, MBT, MBCT (mindfulness based cognitive therapy), technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Ter ondersteuning van de behandeling kan E-Health worden ingezet.