Psychotherapie

 

Psychotherapie is gericht op verbetering van het psychische functioneren.

Het doel van psychotherapie is factoren aan te pakken die de psychische problemen veroorzaken en/of in stand houden. Ook kan het gericht zijn op de aanpak van iemands kwetsbaarheid onder stressvolle omstandigheden.

Psychotherapie is gebaseerd op evidentie en op de praktijk gebaseerde behandelmethoden waarbij gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke kennis over (psycho-)pathologie, diagnostiek en behandeling.

In mijn werk als psychotherapeut heb ik mij geschoold en/of verdiept in verschillende behandelmethodieken. In de onderstaande tabbladen worden een aantal specialisaties wat uitgebreider beschreven. Hieronder volgt informatie over hoe in de regel een psychotherapeutisch behandelproces verloopt en welke fasen daarin te onderscheiden zijn.

Het psychotherapeutische behandelproces bestaat uit een aantal fasen. Het begint bij aanmelding en aanmeldingsklachten. Dit wordt gevolgd door diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en evaluatie. De kern van het proces is het behandelplan waarin afspraken worden vastgelegd over de behandeling. Het verloop daarvan wordt met enige regelmaat geëvalueerd.

In de verschillende fasen van het behandelproces staan kortweg de volgende vragen centraal:

  • Diagnosestelling: Wat is het probleem en hoe is dat zo ontwikkeld?
  • Indicatiestelling: Wat wil de cliënt bereiken en waar richten cliënt en behandelaar zich op?
  • Behandeling: Wat gaan cliënt en behandelaar doen en wat is het verwachte resultaat?
  • Evaluatie: Wat is het oordeel van de cliënt en de behandelaar over de behandeling en hoe gaan cliënt en behandelaar verder?

 We zullen gezamenlijk een behandelplan opstellen en onderzoeken welke behandelmethode het meest passend lijkt.

Het accent van de behandeling kan op één of meerdere aangrijpingspunten tegelijkertijd liggen. Daardoor kan het accent van de behandeling per cliënt verschillen.

 

Bron: generieke module psychotherapie, zoals beschreven door de Nederlandse vereniging voor psychotherapie.