Welke Zorg

 

Met welke zorg kunt u bij mij terecht?

Als volwassene kunt u zich aanmelden voor individuele psychotherapie of relatietherapie. U kunt bij mij terecht als er zorgen zijn op het gebied van angst, onzekerheid, stemmingsproblemen, onbegrepen lichamelijke pijnklachten, of als u last heeft van de effecten van meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. Ook kunt u bij mij terecht als er relationele vraagstukken spelen. Wanneer er overspannenheid speelt en/of burn out klachten, dan kunt u zich ook aanmelden (maar deze klachten vallen niet onder vergoede zorg).

Mensen hebben recht op de juiste zorg. Als ik denk dat ik uw zorgvraag onvoldoende kan beantwoorden, dan bespreek ik dat met u, en zoeken we naar een passend alternatief of een passende aanvullende behandeling. Hierover zal, in overleg met u, contact gezocht worden met degene die u naar mij verwezen heeft.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat u een meer ingebedde behandeling nodig heeft dan ik kan bieden of wanneer u onvoldoende baat heeft aan een wekelijks behandelcontact. Ook wanneer er sprake is van (dreigende) crisissituaties of (acute) suicidaliteit kan ik niet optimaal aan de zorgvraag voldoen. Ernstige persoonlijkheidsproblematiek en/of ernstige dissociatieve klachten  past evenmin binnen mijn werkterrein, zoals ik mijn praktijk nu heb vorm gegeven.