Schematherapie

 

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Voor mensen met persoonlijkheidsproblemen is het vaak heel lastig om zich aan te passen aan verschillende situaties, waardoor hun functioneren belemmerd wordt. Het gaat vaak om de aanwezigheid van persoonlijkheidstrekken die bij iedereen wel voor komen, maar ze zijn veel te sterk aanwezig. Zoals bijvoorbeeld jaloezie, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, conflicten met anderen. Mensen met persoonlijkheidsproblemen functioneren niet op een manier die zij zelf zouden willen. Ze hebben bijvoorbeeld last van negatieve gedachten over zichzelf, voelen zich snel angstig in contacten met anderen of reageren veel te impulsief.  Dit leidt vaak tot problemen in de omgang met anderen.

In mijn praktijk richt ik mij op de groep mensen met die last heeft van te sterke vermijding, sociale angst, dwangmatigheid, perfectionisme en afhankelijkheid van anderen.

Schematherapie kan ook ingezet worden bij andere langdurige of hardnekkige klachten, zoals zich herhalende depressieve en/of angstige gevoelens.

In de schematherapie wordt gewerkt aan het beter leren begrijpen van ontstane denk- en gedragspatronen. De invloed van eerdere leerervaringen uit het leven op het denken en doen wordt onderzocht en in kaart gebracht. Bij de start van de schematherapie zal gevraagd worden schemavragenlijsten in te vullen.  Dit helpt om meer inzicht te krijgen in welke denkschema’s er nu nog een rol hebben en welke het meest belemmerend zijn. In de schematherapie wordt geleerd de ontstane patronen te herkennen en vervolgens stapsgewijs te veranderen, zodat er ruimte komt voor alternatieve manieren van denken, voelen en doen. Er wordt geleerd beter te voelen wat de behoeften zijn en hoe hier op een gezondere manier mee om gegaan kan worden. Hierdoor zullen mensen over het algemeen beter richting kunnen geven aan het leven en de relaties met anderen kunnen verbeteren.

Schematherapie is in verschillende vormen te volgen: individueel, in een groep of een combinatie van beide. In mijn praktijk zal het individueel worden vorm gegeven. Soms is een groep echter passender. In dat geval zal een doorverwijzing besproken worden.