Hersenschudding

 

De medische term voor een hersenschudding is; licht traumatisch hersenletsel. Deze diagnose wordt door een arts gesteld. Het predicaat licht traumatisch hersenletsel kan echter allesbehalve licht voelen, wanneer de klachten groot effect hebben op het dagelijkse leven. 

De kans op het krijgen van een hersenschudding ergens in het leven is aardig groot. Het gaat jaarlijks om ongeveer tussen de 80.000 tot 100.000 mensen. Een deel daarvan houdt in de maanden daarna en soms zelfs jaren daarna, restklachten. Bij de meesten treedt echter herstel op binnen enkele dagen tot weken. Na een half jaar heeft het merendeel geen restverschijnselen meer. Toch blijkt dat bij ongeveer 15 tot 30% geen volledig herstel optreedt. 

Deze lang aanhoudende restklachten worden ook wel geschaard onder de term post commotioneel syndroom.

De klachten die kunnen vallen onder het postcommotioneel syndroom zijn:

Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, geïrriteerdheid, slaapproblemen, verminderd geheugen, slechte concentratie, meer tijd nodig om na te denken, depressie, angst, tinnitus, wazig of dubbelzien, sensitiviteit voor licht en geluid, frustratie, misselijkheid, rusteloosheid en sensitiviteit voor alcohol.

Waar is de behandeling in mijn praktijk op gericht

 Het betreft een integratief en op maat gemaakt behandelaanbod waarin aandacht kan voor de volgende elementen, afhankelijk van het klachtenbeeld;

  • Systeemgesprekken, gericht op helpen uw naasten te begrijpen wat er aan de hand is en hoe ze het beste kunnen steunen/helpen
  • In kaart brengen van factoren (omgeving, draaglast/draagkracht, persoonlijkheidskenmerken) die de symptomen verbeteren en verergeren
  • Toewerken naar stabiele basis van activiteitenniveau en dit systematisch uitbreiden in duur en intensiteit.
  • Prikkelgevoeligheid verminderen door geleidelijke blootstelling hieraan (exposure).
  • Verbeteren slaap en leefstijl (E-Health module)
  • Toepassen Emdr wanneer sprake lijkt van traumagerelateerde klachten en/of zelfbeeld problemen die samenhangen met de gevolgen van de hersenschudding en/of invloed hebben op de instandhouding van klachten
  • Mindfulness training (eventueel online in klein groepsverband)
  • Het aanleren van spanningsregulatietechnieken

 Voor wie is deze behandeling geschikt

1. Cliënten die een half jaar na het oplopen van een hersenschudding nog kampen met de volgende restklachten:

Prikkelgevoeligheid voor geluid/licht

Verminderde belastbaarheid

Vermoeidheidsklachten

Fysieke en/of mentale spanning reacties

Slaapproblemen

Concentratieproblemen

2. Cliënten die al andere behandeling (bv. fysiotherapie, ergotherapie, manuele therapie, chiropractie) in de 1e lijn geprobeerd hebben. 

3. Wanneer de restklachten een beperkende invloed hebben op je leven, maar je te goed functioneert voor een intensief revalidatietraject.

 Vergoeding

Wanneer er sprake is van een DSM 5 classificatie (een diagnose) kunt u de behandeling vergoed krijgen onder de basisverzekering. Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut kan ik behandeling in de basis of gespecialiseerde ggz geven. De kosten vallen wel onder het verplichte eigen risico. Zie voor meer informatie ook onder het kopje vergoeding, onder praktische zaken.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat er een vermoeden is van een diagnose en dat behandeling in de basis of gespecialiseerde ggz wenselijk lijkt. 

Wanneer er geen sprake is van een diagnose valt het onder niet vergoede zorg en zult u de behandeling zelf moeten bekostigen. Zie voor meer informatie onder het kopje vergoeding, onder praktische zaken.

In mijn praktijk wil ik graag een bijdrage leveren aan de effecten van psychologische behandeling op aanhoudende klachten na een hersenschudding. Er wordt daarom evidence based practice based onderzoek hiernaar gedaan. Cliënten dragen bij aan dit onderzoek door gedurende de behandeling (korte) vragenlijsten in te vullen en feedback te geven aan de behandelaar, wat ook weer input geeft voor het vervolg van de behandeling. Deze vorm van onderzoek wordt ook wel collaboratief onderzoek genoemd. Zo wordt ook snel inzichtelijk of cliënten profiteren van de behandeling.