Vergoedingen en tarieven

Als BIG geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut mag ik behandelingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ verrichten, die vergoed worden door de zorgverzekeraar, mits er sprake is van een DSM 5 classificatie (een diagnose). Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder basispakketzorg. Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig, waarin staat dat er een vermoeden is van een diagnose en welke. Ook moet daarin vermeld worden of het om een verwijzing in de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ betreft. In de intake zal met u gekeken worden welke diagnose passend is.

Houd u er rekening mee dat de behandeling wel onder het eigen risico valt? In 2024 is deze vastgesteld op 385 euro.

Voor het jaar 2024 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de gespecialiseerde GGZ en basis GGZ. Dit wordt ook wel gecontracteerde zorg genoemd. Deze zorg wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Met onderstaande zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten:

  • DSW (In Twente, Stad Holland, DSW, SZVK)
  • Achmea (Interpolis, FBTO, Zilveren Kruis, de Friesland)
  • A.s.r. (Ditzo, Amersfoortse, ASR, Ik kies zelf)
  • Caresq (Aevitae/EUcare)
  • Menzis (Anderzorg, Hema, VinkVink)

Als u elders verzekerd bent, en u wilt bij mij in behandeling, dan valt de zorg wel onder basispakket zorg, maar wordt niet-gecontracteerde zorg genoemd (omdat ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar). Kijk dan even goed op uw polis en informeer bij uw zorgverzekeraar hoe de behandeling vergoed wordt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U zult dan afhankelijk van hoe u verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, een deel van de behandeling zelf moeten bekostigen. Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft worden de kosten vaak geheel vergoed. Op de website van de LVVP (www.lvvp.info) of op www.eiswijzer.nl kunt u hierover uitgebreide informatie vinden. Voor niet-gecontracteerde zorg ontvangt u aan het einde van de maand de factuur (via een beveiligde berichtenbox) die u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

NZA-tarieven voor basispakket zorg:

In Nederland wordt voor de financiering van de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2022 het Zorgprestatiemodel (ZPM) gebruikt. De Nederlandse zorgautoriteit (Nza) stelt jaarlijks de tarieven hiervoor vast. In deze tarieven zit alle indirecte tijd, zoals verslaglegging, voorbereiding en administratie verwerkt. In mijn praktijk hanteer ik deze tarieven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een diagnostiek consult en een behandelconsult. Doorgaans zullen er eerst een aantal diagnostiek consulten (intake, indicatiestelling en adviesgesprek) plaatsvinden, waarna de behandeling start en er behandelconsulten gedeclareerd zullen worden.

In mijn praktijk werk ik meestal met geplande consulten van 60 minuten. Soms duurt een feitelijke sessie echter langer of korter dan gepland. Als een sessie 15 minuten korter of langer duurt dan vooraf gepland, dan zal ik dat corrigeren in de factuur. De factuur kan dan hoger of lager uitvallen. Dit zal ik in de betreffende sessie met u bespreken. De door de Nza vastgestelde tarieven voor 2023 zijn:

Diagnostiek consult (60 minuten)           199,34 euro

Behandel consult (60 minuten)               176,30 euro

Tarieven voor 2024 voor consulten niet-basispakket zorg:

Wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u wel in behandeling wilt, dan zult u zelf de behandeling moeten bekostigen. Hiervoor geldt het tarief voor niet-basispakketzorg consult. Hieronder valt bijvoorbeeld relatietherapie of coaching. Wanneer u onder deze zorg valt, wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico.

Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd (een no show) ben ik genoodzaakt dit in rekening te brengen. Een no show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer er wel sprake is van een diagnose, en dus ook verzekerde basispakketzorg, maar u kiest voor zelf betalen, dan geldt het tarief voor zelfbetaler.

Niet-basispakketzorg:

  • Individueel consult van 45 minuten                                                                                                 124 euro
  • Relatietherapie consult van 75 minuten                                                                                         150 euro
  • Leertherapie  van 45 minuten                                                                                                          110 euro
  • No show                                                                                                                                                75 euro

Zelfbetaler                                                                                                                      100% van het door de Nza vastgestelde tarief