Vergoedingen en tarieven

Als BIG geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut mag ik behandelingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ verrichten, die vergoed worden door de zorgverzekeraar, mits er sprake is van een DSM 5 classificatie (een diagnose). Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig, waarin staat dat er een vermoeden is van een diagnose en welke. Ook moet daarin vermeld worden of het om een verwijzing in de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ betreft. In de intake zal met u gekeken worden welke diagnose passend is.

Daarna wordt een zorgprestatiemodel geopend. Dit is een transparant model waar duidelijk is welke zorg u heeft gekregen. Declaratie vindt maandelijks plaats.

Houd u er rekening mee dat de behandeling onder het eigen risico valt? In 2022 is deze vastgesteld op 385 euro.

Voor het jaar 2023 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de gespecialiseerde GGZ en basis GGZ:

  • DSW (In Twente, Stad Holland)
  • Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, Achmea, de Friesland)
  • A.s.r. (Ditzo)
  • ONVZ (VvAa, Jaaah)
  • Caresq
  • Menzis (Anderzorg)
  • VGZ (Unive, IZA, UMC)

 

Als u elders verzekerd bent, kijk goed op uw polis en informeer bij uw verzekeraar hoe de behandeling vergoed wordt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U zult dan een deel van de behandeling zelf moeten bekostigen, tenzij u een zuivere restitutiepolis heeft. Op de website van de LVVP (www.lvvp.info) of op www.eiswijzer.nl kunt u hierover uitgebreide informatie vinden.

Wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u wel in behandeling wilt, dan zult u waarschijnlijk zelf de behandeling moeten bekostigen. Hiervoor geldt het tarief voor niet-verzekerde zorg (OZP). Relatietherapie en mindfulness valt hieronder. Neemt u contact op voor mogelijkheden van vergoeding? Vanaf 2021 ben ik lid geworden van het NVPA, zodat in sommige gevallen, bij sommige verzekeraars (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.

Wanneer er wel sprake is van een diagnose, en dus ook verzekerde zorg, maar u kiest voor zelf betalen, dan geldt het tarief voor zelfbetaler.

Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd (een no show) ben ik genoodzaakt dit in rekening te brengen. Een no show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven vanaf 01-01-2023:

Gecontracteerde zorg wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw eigen risico wordt via de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Voor niet-gecontracteerde zorg hanteer ik het restitutie tarief zoals door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Voor deze zorg ontvangt u aan het einde van de maand de rekening die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent kan dat betekenen dat u dan zelf zal moeten bijbetalen.

Niet verzekerde zorg (OZP-tarief):

  • Individueel gesprek van 50 minuten (exclusief indirecte tijd van 10 minuten)         110 euro
  • Relatietherapie van 75 minuten (exclusief indirecte tijd van 15 minuten)                 150 euro

Zelfbetaler                                                                                                                      100% van het door de Nza vastgestelde tarief

Leertherapie sessie (50 minuten)                                                                               110 euro

No show                                                                                                                           75 euro