Visie

In mijn werk vind ik het belangrijk om duidelijk en respectvol te zijn naar mensen. Ook betrouwbaar zijn en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en kwetsbare informatie zijn belangrijke uitgangspunten.  Daarnaast ben ik op samenwerking gericht en vind ik zeggenschap van cliënten over hun behandeling belangrijk; gaat het over zaken die voor u belangrijk zijn? En, wat wilt u bereikt hebben aan het einde van de therapie?

Naast het bespreken van de zorgen en moeilijkheden besteed ik aandacht  aan wat veerkrachten, kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Eerder opgedane levenservaringen en bijbehorende inzichten van cliënten zie ik als waardevolle kennis en deskundigheid, die helpend zijn en inzetbaar om een positief therapieresultaat te bereiken.

Een rode draad door mijn loopbaan is dat ik continu scholing heb gevolgd, omdat ik mezelf als therapeut wil blijven ontwikkelen. Voorop staat altijd het bieden van zorg die aansluit en waarmee een cliënt verder komt.

Een kader waarin ik mij de laatste jaren vooral verder gespecialiseerd heb is het systeemtheoretisch kader. Vanuit dit systeemdenken zie ik een individu als ingebed in een netwerk van relaties. Daarom heb ik naast aandacht voor de zorgen van de cliënt, ook aandacht voor de omgeving waarin de cliënt leeft en de wisselwerking met en tussen de diverse relaties om hem/haar heen.