Dagmar Kroeze

Over mij

 

Mijn naam is Dagmar Kroeze (1975).  Nadat ik 24 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt had, besloot ik in 2016 mijn eigen psychotherapiepraktijk te starten. Hier werk ik nog altijd met veel plezier samen met cliënten aan hun herstel.

Mijn praktijk heeft de naam Dialoog. Dit is Grieks voor door (dia) het woord (logos). Dialoog heeft voor mij een veel bredere betekenis dan het uitwisselen van informatie tussen twee of meer personen.  In een dialoog  ontmoeten mensen elkaar door over en weer actief te luisteren en vanuit nieuwsgierigheid vragen te blijven stellen. Zo ontstaat ruimte voor de vele verhalen die er nog te vertellen zijn en voor de verschillende perspectieven die kunnen spelen. Een dialoog  heeft een verrijkend en verbindend effect wanneer je gezamenlijk komt tot het creëren van nieuwe betekenissen, die helpend en zinvol zijn. Zodat je weet hoe je weer verder moet gaan.